Connect with us

โหนกระแส

สภาวุ่นแล้ว รทสช.ส่ง วิทยา แข่ง หมออ๋อง ก้าวไกล ชิงรองประธานสภาคนที่ 1

สภาวุ่นแล้ว รทสช.ส่ง วิทยา แข่ง หมออ๋อง ก้าวไกล ชิงรองประธานสภาคนที่ 1

เริ่มแล้ว ประชุมสภานัดแรก วันนอร์ ฉลุยนั่งประธานสภาแบบไร้คู่แข่ง รทสช. ส่งชื่อ วิทยา แข่ง หมออ๋อง ชิงรองประธานคนที่หนึ่ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ค. 2566 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มต้นแล้ว โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด มาทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา คนที่หนึ่งและคนที่สอง

พล.ต.ท.วิโรจน์ กล่าวว่า ยินดีที่ได้ทำหน้าที่ประชุมสภานัดแรก ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุม 496 คน ครบองค์ประชุมแล้ว จากนั้นได้กล่าวนำสมาชิกกล่าวนำปฏิญาณตน

พล.ต.ท.วิโรจน์ แจ้งวาระการประชุมถึงการเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ต้องลงคะแนนลับ เราใช้วิธีเขียนชื่อลงในบัตรที่เจ้าหน้าที่แจกให้แล้วนำมาหย่อนให้ในกล่อง โดยมีคณะกรรมการตัวแทนจาก 6 พรรค เป็นผู้นับคะแนน

จากนั้นได้เปิดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้เป็นประธานสภา โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภา ทั้งนี้ ไม่มีพรรคอื่นเสนอชื่อประธานสภาเข้าแข่งขัน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า ขอบคุณที่สมาชิกเสนอชื่อเพื่อมาทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งนี้และถ้าตนได้รับความไว้วางใจเป็นประธานสภา ตนขอยืนยันว่า 1.ตนจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและน้อมนำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมาเป็นแนวทางปฏิบัติของพวกเรา

2.ตนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริตตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาทุกประการ 3.จะกำหนดแนวทางร่วมกันกับรองประธานสภาทั้งสอง ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถามอย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชนืประชาชน

4.ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของกมธ.ทุกคณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนทุกกรณี 5.ตนจะร่วมกับพวกเราดำเนินนโยบายต่างประเทศของฝ่ายนิตบัญญัติในงานสภา เพื่อประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ 6.ตนจะทำหน้าที่ดูแลงานสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมงานนิติบัญญัติ สนับสนุนสถานีโทรทัศน์วิทยุรัฐสภาเป็นของประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอด

พล.ต.ท.วิโรจน์ กล่าวว่า เมื่อแสดงวิสัยทัศน์แล้ว มีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือว่าที่ประชุมได้เลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภา ตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 6 วรรคสาม

จากนั้นได้เปิดให้เสนอชื่อเลือกรองประธานสภา คนที่หนึ่งและรองประธานสภา คนที่สอง โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภา คนที่หนึ่ง ขณะที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์. ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอนายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นรองประธานสภา คนที่หนึ่ง

M4NrGz.md.jpeg

M4NHB8.md.png

M4hrGg.jpeg

M4fO41.md.jpeg

M4fbxy.md.jpeg

M4fjnD.md.jpeg

M4fod9.md.jpeg

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

More in โหนกระแส

X